LEGEA 307 DIN 2006 ACTUALIZATA 2011 PDF

de interes public Data: MO / Abroga Ordinul 9/ Intra in vigoare in 51/ Data: MO / Download producatorilor la retelele electrice de interes public data: Download. Legea 95/ privind Reforma Sanatatii actualizata Legea · Legea extras cu obligatiile administratorului sau conducatorului · Legea. T4 PartB Preseen Sep Nov Uploaded Legea Din Privind Apararea Impotriva Incendiilor. Uploaded LEGE Nr1 Actualizata Uploaded.

Author: Malazshura Nezil
Country: Ukraine
Language: English (Spanish)
Genre: Automotive
Published (Last): 16 February 2018
Pages: 494
PDF File Size: 2.96 Mb
ePub File Size: 5.4 Mb
ISBN: 750-2-41664-965-1
Downloads: 7017
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zolojas

Daca faptele prevazute in alineatul precedent au pus in pericol sanatatea sau integritatea corporala a unui numar mare de persoane, au avut vreuna din urmarile aratate in art. Fapta prevazuta in alin. In cazul in care pedeapsa ce se executa este rezultata din concursul intre infractiuni savarsite din culpa si infractiuni intentionate, se aplica dispozitiile art.

Termenele aratate in alin.

Racordare la rețele de interes public

Torturarea, mutilarea sau exterminarea celor prevazuti in alin. Inselaciunea care a avut consecinte deosebit de grave se pedepseste cu inchisoare de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

Daca dupa ramanerea definitiva a hotararii de condamnare fin detentiune pe viata si pana la executarea ei a intervenit o lege care prevede pentru aceeasi fapta pedeapsa inchisorii, pedeapsa detentiunii pe viata se inlocuieste cu maximul inchisorii prevazut actjalizata acea actualizaa. Pedeapsa principala in caz de concurs de infractiuni savarsite de persoana fizica.

Daca fapta este savarsita de catre un functionar public cu atributii de conducere sau de control, pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 7 ani.

Dispozitiile din alineatul precedent se aplica si in cazul in care fapta este savarsita fata de un expert sau de un interpret. Daca instigarea publica a avut ca urmare savarsirea infractiunii la care s-a instigat, pedeapsa este cea prevazuta de lege pentru acea infractiune. In cazul persoanei juridice, daca nu sunt intrunite conditiile prevazute in art.

Criteriile generale de individualizare. Cand fapta a fost savarsita in scopul producerii consecintelor prevazute la alin. Neindeplinirea cu stiinta a indatoririlor de serviciu sau indeplinirea lor defectuoasa. Neglijenta in pastrarea secretului de stat Art. Condamnarea la pedeapsa detentiunii pe viata sau a inchisorii atrage de drept interzicerea drepturilor prevazute in art. Daca difuzarea se face prin presa scrisa sau audiovizuala instanta stabileste numarul aparitiilor, care nu poate fi mai mare de 10, iar in cazul 20111 prin alte mijloace audiovizuale, durata acesteia nu poate depasi 3 luni.

Pedeapsa in caz de concurs de infractiuni savarsite de persoana juridica Art. Termenele aratate in prezentul articol se socotesc de la ,egea savarsirii infractiunii. Daca prejudiciul cauzat si recuperat in actualizaya conditii este de pana la Instanta poate retine ca circumstante agravante si alte imprejurari care imprima faptei actualizafa caracter grav. In cazul neindeplinirii masurilor de supraveghere ori a obligatiilor stabilite de instanta, potrivit art.

  FACELETS ESSENTIALS PDF

Daca in perioada internarii intr-un centru de reeducare sau intr-un institut medical-educativ ori a liberarii inainte de a deveni major, minorul savarseste din nou o infractiune pentru care se apreciaza ca este cazul sa i se aplice pedeapsa inchisorii, instanta revoca internarea.

In cazul in care, inainte de inceperea executarii pedepsei intr-o inchisoare militara, condamnatul a fost trecut in rezerva, pedeapsa se executa intr-un loc de detinere. Banii, valorile sau orice alte bunuri care legeaa facut obiectul luarii de mita se confisca, iar daca acestea nu se gasesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor in bani.

In cazul in care exista circumstante atenuante, amenda pentru persoana juridica se reduce dupa cum urmeaza:. In caz de neexecutare, cu rea-credinta, a pedepsei complementare prevazute in art. Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza falsificarea sau substituirea altor marfuri sau produse, daca prin falsificare sau substituire acestea au devenit vatamatoare sanatatii.

In cazul in care fapta este savarsita prin simularea de acfualizata oficiale, prin rapire, de o persoana inarmata, dkn doua sau mai multe persoane impreuna sau daca in schimbul eliberarii se cere un folos material sau orice alt avantaj, precum si in cazul in care victima este minora sau este supusa unor suferinte ori sanatatea sau viata ii este pusa in pericol, acualizata este inchisoarea de la 7 la 15 ani.

Curtea Constitutionala a Romaniei. Conditia ca faptuitorul sa fi fost condamnat anterior pentru alte infractiuni nu se cere, cand se pronunta o condamnare mai mare de 5 ani. In cazul in care fapta prevazuta actualixata alineatul precedent a fost savarsita cu intentie, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

Cumpără forma actualizată

Faptele prevazute in prezentul articol nu se sanctioneaza daca prima sau cea de-a doua casatorie este declarata nula pentru alt motiv decat bigamia. Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si insusirea pe nedrept a unui bun mobil ce apartine altuia, ajuns din eroare in posesia faptuitorului.

Aceasta masura poate fi luata in mod provizoriu si in acyualizata urmaririi penale sau al judecatii. Amenintarea, adresata unui stat, unei organizatii internationale sau unei persoane fizice ori juridice, cu folosirea materiilor explozive in scopul de a provoca vatamarea corporala sau moartea unor persoane ori pagube materiale se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 ani.

  CNNIC REPORT 2012 PDF

Daca vreuna dintre faptele prevazute in acest articol este savarsita de catre un angajat actualizats cailor ferate, la maximul pedepsei prevazute pentru fapta comisa se poate adauga un spor pana la 2 ani, fara a se putea depasi maximul general al pedepsei. Nu constituie o circumstanta agravanta imprejurarea pe care infractorul nu a cunoscut-o in momentul savarsirii infractiunii.

Integral: Codul penal, actualizat , prin Legea /

Daca actele indeplinite pana in momentul desistarii sau impiedicarii producerii rezultatului constituie o alta infractiune, se aplica pedeapsa pentru acea infractiune. Aceleasi fapte, daca privesc alte documente sau date care prin caracterul si importanta lor fac ca fapta savarsita sa pericliteze siguranta statului, se pedepsesc cu inchisoare de la 5 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

Daca fapta prevazuta in alineatul precedent a produs pagube importante economiei nationale, pedeapsa este detentiunea pe viata sau inchisoarea de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi. Cand persoana fata de care s-a luat aceasta masura nu se prezinta regulat la tratament, se poate dispune internarea medicala.

Cand legea prevede pedeapsa amenzii fara a-i arata limitele, alternativ cu pedeapsa inchisorii de cel mult un an, minimul special al amenzii este de lei si maximul special de Daca cel care a savarsit fapta declara mai inainte de punerea in miscare a actiunii penale fata de persoana in contra careia s-a facut denuntul sau plangerea, ori impotriva careia s-au produs probele, ca denuntul, plangerea sau probele sunt mincinoase, pedeapsa se reduce potrivit art. Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza intrebuintarea de cuvinte insultatoare ori gesturi obscene sau amenintatoare in mod nemijlocit la adresa integritatii fizice a unui judecator, a unui procuror sau a unui organ de cercetare penala, politist sau jandarm, pentru fapte indeplinite in exercitiul functiei.

Termenul de un an prevazut in alin. Pedeapsa complementara a dizolvarii persoanei juridice are ca efect deschiderea procedurii de lichidare, potrivit legii, iar o copie dupa dispozitivul hotararii definitive de condamnare prin care s-a aplicat aceasta pedeapsa va fi comunicata, de indata, instantei civile competente, care va proceda la desemnarea lichidatorului.

Instanta pune in vedere, celui caruia i s-a incredintat supravegherea, indatorirea de a veghea indeaproape asupra minorului, in scopul indreptarii lui.